SUVIS staat voor Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen. 40% van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (3072 locaties). Dit betekent dat 60% van de schoolgebouwen niet voldoet aan de norm. Dit is een zorgwekkend aantal. Hiervoor is de SUVIS in het leven geroepen. SUVIS is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van scholen te verbeteren. Het gaat hierbij om de financiering van de bouw- en installatiekosten.

Wanneer een schoolgebouw niet voldoet aan de ventilatie-eisen, moet er met de SUVIS regeling in ieder geval gezorgd worden voor CO2-meters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De CO2 meters moeten voldoen aan de eisen genoemd in het Bouwbesluit en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven. Hiervoor raden wij de EnviSense CO2 meter aan. Naast de data logger waarmee historische gegevens bewaard blijven, is de CO2 meter ook voorzien van een stoplicht functie. Door middel van deze functie kun je altijd duidelijk zien wanneer het tijd is om te ventileren.

Opnieuw SUVIS uitkering beschikbaar, budget verhoogd

Tot 30 juni 2021 konden gemeenten subsidie aanvragen voor verbeterde ventilatie op scholen. De overheid zou dan 30% van de totale kosten vergoeden. De overige 70% zouden door de gemeente in samenwerking met de scholen worden betaald. Er is nieuw budget vrijgekomen voor SUVIS, waardoor de aanvragen weer ingediend kunnen worden. Dit kan tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022. Het totale budget voor deze regeling is na de ophoging € 200 miljoen. De uitkering is maximaal 30% van de totale kosten of maximaal 1 miljoen euro. Per project ontvangt u maximaal:

 • € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
 • € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
 • € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
 • € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
 • € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn diverse voorwaarden gesteld aan de toekenning van de subsidie. Zo moeten de maatregelen in ieder geval zorgen voor:

 • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
 • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012;
 • Het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven.
 • Het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar. Daarnaast moet je letten op:
 • De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.
 • U krijgt voor een project maar één keer een SUVIS-uitkering.
 • De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 31 augustus 2022. Op uiterlijk 31 augustus 2024 moet de bouw afgerond zijn. Dit kan door de minister uitgesteld worden tot 1 maart 2025. Deze datums zijn per 3 september 2021 gewijzigd. Let op: ze gelden ook voor aanvragers die hun aanvraag vóór 1 juli 2021 hebben ingediend.
Hier kopen